Numer postępowania: NZ.231.112.2017

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 02.10.2017, godzina 08.45

Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.

Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.p

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
STWiOR odt 19.20 KB Przemysław Olszewski
Przedmiary 7z 29.65 KB Przemysław Olszewski
SIWZ odt 320.31 KB Przemysław Olszewski
Wzór umowy 7z 250.23 KB Przemysław Olszewski
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 245.06 KB Przemysław Olszewski
Unieważnienie postępowania cz. 2 pdf 241.86 KB Przemysław Olszewski
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 458.57 KB Przemysław Olszewski
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 156.55 KB Przemysław Olszewski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 14 wrzesień 2017 13:36 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 15 wrzesień 2017 09:55 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony. piątek, 15 wrzesień 2017 11:53 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony. piątek, 15 wrzesień 2017 11:58 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 03 październik 2017 07:13 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 04 październik 2017 14:35 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 13 październik 2017 13:49 Przemysław Olszewski