Numer postępowania: NZ.231.100.2017

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 18.09.2017, godzina 08.45

Miejsce składania ofert: osobiście - sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter

Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu z 01.09.2017 pdf 237.07 KB Aleksandra Bubik
SIWZ odt 331.96 KB Aleksandra Bubik
Wzór umowy wraz z załącznikami doc 412.00 KB Aleksandra Bubik
Załącznik 5 Wojewódzka 28a/11 7z 31.60 KB Aleksandra Bubik
Załącznik 5 Kordeckiego 2/12 7z 29.68 KB Aleksandra Bubik
Załącznik 5 Francuska 39/1 7z 18.85 MB Aleksandra Bubik
Informacja z otwarcia ofert pdf 355.64 KB Przemysław Olszewski
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 441.46 KB Przemysław Olszewski
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 155.14 KB Przemysław Olszewski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 01 wrzesień 2017 11:09 Aleksandra Bubik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 18 wrzesień 2017 10:52 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 25 wrzesień 2017 11:05 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 04 październik 2017 12:58 Przemysław Olszewski