Numer postępowania: NZ.231.96.2017
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 18.09.2017r., godzina 08.45
Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.

Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 222.13 KB Marzena Krakowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) odt 326.50 KB Marzena Krakowska
Wzór umowy wraz z załącznikami (załącznik nr 4 do SIWZ) 7z 251.96 KB Marzena Krakowska
Przedmiar robót (załącznik na 5 do SIWZ) 7z 28.58 KB Marzena Krakowska
Informacja z otwarcia ofert z dnia 18.09.2017 pdf 195.51 KB Iwona Lichosik
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 22.09.2017 pdf 219.62 KB Iwona Lichosik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 130.28 KB Jacek Świerczyński
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 01 wrzesień 2017 10:46 Marzena Krakowska
Artykuł został zmieniony. piątek, 01 wrzesień 2017 10:49 Marzena Krakowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 18 wrzesień 2017 11:22 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 22 wrzesień 2017 11:13 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 04 październik 2017 12:09 Jacek Świerczyński