Archiwum zamówień publicznych

W tym dziale zamieszczamy archiwum informacji o zamówieniach publicznych ogłoszonych i rozstrzygniętych przed 16 grudnia 2016 roku (dniem udostępnienia nowej wersji Biuletynu Informacji Publicznej KZGM).

W dziale Aktualne zamówienia publikujemy ogłoszenia o wszczęciu postępowania o zamówienie publiczne w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Czytaj więcej: Ogłoszenia o zamówieniu

W tym dziale znajdują się informacje o wynikach postępowań o zamówienia publiczne przeprowadzonych przez KZGM na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Czytaj więcej: Wyniki postępowania

Art. 95 ustawy Prawo Zamówień Publicznych stanowi, że zamawiający, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, obowiązany jest zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazać Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego.

Czytaj więcej: Udzielone zamówienia

W tym dziale publikujemy ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych realizowanych w trybie poza ustawą Prawo zamówień publicznych.

Czytaj więcej: Zamówienia PZP