Podczas jubileuszu X-lecia konkursu Modernizacja Roku KZGM w Katowicach otrzymał Dyplom Uznania za zaangażowanie, nadawanie nowych wartości oraz osobisty wkład w ratowanie obiektów i budowli materialnej dziedzictwa narodowego

Prowadzony od 1997 roku konkurs „Modernizacja Roku” promuje funkcjonalność przebudowywanych i modernizowanych budynków i budowli, nowoczesność technologii i rozwiązań projektowych, stosowanie nowej techniki, wysoką jakość wykonawstwa robót budowlanych i konserwatorskich, wysokie efekty ekologiczne, dbałość o architekturę i ochronę materialnego dziedzictwa kulturowego, rewitalizacja obszarów i zespołów urbanistycznych.

Spektakularnym wydarzeniem podsumowującym kolejne edycje Konkursu jest wręczenie nagród i wyróżnień, które odbywa się z udziałem przedstawicieli ministerstw w szacownym miejscu cennym kulturowo i związanym z polskimi tradycjami tj. w salach Zamku Królewskiego w Warszawie.

W codziennej pracy „Modernizacje Roku” wspiera konkursowy organ prasowy Ogólnopolskie Czasopismo Budowlane ROM-DOM (Remont, Odbudowa, Modernizacja) oraz strona internetowa.

Rokrocznie obiekty zgłaszane przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach znajdują się w gronie finalistów w konkursach „Modernizacje Roku”. W latach 2001 do 2006 KZGM w Katowicach wielokrotnie otrzymywał wyróżnienia: