Rokrocznie obiekty zgłaszane przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach znajdują się w gronie finalistów w konkursach „Modernizacje Roku”. W latach 2001 do 2006 KZGM w Katowicach wielokrotnie otrzymywał wyróżnienia: