Deklaracja dostępności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Witrynę można przeglądać skutecznie na różnych urządzeniach i za pomocą technologii wspomagających. Trudności może sprawić osobom posługującym się tylko klawiaturą przeglądanie galerii zdjęć.
 • Załączone dokumenty w formacie PDF są w większości przypadków w postaci dostępnej. Część załączników jest aktualnie w formie niedostępnych skanów.
 • Niektóre grafiki nie posiadają alternatywy tekstowej lub posiadają nieodpowiednią alternatywę tekstową.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Pracownia Dostępności Cyfrowej LepszyWeb.pl - Stefan Wajda.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Renata Fortuna.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 32 41 63 269

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor KZGM w Katowicach
 • Adres: ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 32 258 20 21

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Obecnie we wszystkich siedzibach KZGM w Katowicach:

 • istnieje możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego,

 • nie ma pętli indukcyjnych,

 • nie są emitowane informacje głosowe,

 • w budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie odczytywanym za pomocą dotyku, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,

 • nie ma toalet dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (poza siedzibą dyrekcji – ul. Grażyńskiego 5).

Siedziba Dyrekcji – ulica  Grażyńskiego 5

Obok głównego wejścia do siedziby KZGM, przy dodatkowych drzwiach oznaczonych symbolem dla osób z niepełnosprawnościami, znajduje się podjazd. Skorzystanie z tych drzwi wymaga przywołania portiera dzwonkiem. Dodatkowo przy sali konferencyjnej zamontowany jest dzwonek przywołujący pracownika oraz tabliczka informacyjna w alfabecie Braille’a i kolorystyce odpowiedniej dla osób słabowidzących (tekst wypukły). Na parterze budynku przy ul. Grażyńskiego 5 znajduje się WC przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Brak jest windy, a na pierwsze piętro prowadzą schody. Istnieje możliwość przywołania osoby pracującej na pierwszej kondygnacji i załatwienia sprawy na parterze w miejscu to tego przeznaczonym lub w sali konferencjyjnej. Gdy osoba głuchoniema albo słabosłysząca i pragnie skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego on line w siedzibie dyrekcji, pracownice działu NK dysponują tabletem z przenośnym Internetem i udostępniają go osobie głuchoniemej, np. w pomieszczeniu świetlicy. Z uwagi na obostrzenia sanitarne rozwiązanie to jest czasowo wstrzymane.

Siedziba przy Alei Korfantego 34

Do biura przy Korfantego 34 można podjechać wózkiem pod same drzwi wejściowe od strony alei Korfantego. Zamontowany jest dzwonek przywołujący pracownika oraz tabliczka informacyjna w alfabecie Braille’a i kolorystyce odpowiedniej dla osób słabowidzących (tekst wypukły). Istnieje również możliwość przywołania osoby tu pracującej i załatwienia sprawy na parterze siedziby przy ulicy Grażyńskiego 5. Zakład nie dysponuje parkingiem dla interesantów. Przy budynku znajduje się ogólnodostępne jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu do budynku wielorodzinnego od strony ulicy Grażyńskiego. Obecnie można podjechać samochodem z osobą z niepełnosprawnościami w okolice wejścia do siedziby Dyrekcji KZGM, po uprzedniej informacji telefonicznej (pod numerem 32 416 32 50), celem otwarcia szlabanu. Można wejść z psem asystującym.

Siedziba przy ulicy Mieszka I nr 2

Parterowy budynek biurowy z wejściem głównym od strony ulicy, dostęp z poziomu terenu, wraz z pochylnią, jest możliwość wjazdu wózkiem. Zamontowany jest dzwonek przywołujący pracownika oraz tabliczka informacyjna w alfabecie Braille’a i kolorystyce odpowiedniej dla osób słabowidzących (tekst wypukły). Dostępny jest parking od podwórza, brak jest wyznaczonego miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. Można wejść z psem asystującym.

Siedziba przy placu Grunwaldzkim 4

Lokal biurowy w poziomie sutereny budynku mieszkalnego  z bezpośrednim wejściem z chodnika publicznego. Zamontowany jest dzwonek przywołujący pracownika oraz tabliczka informacyjna w alfabecie Braille’a i kolorystyce odpowiedniej dla osób słabowidzących (tekst wypukły). Dostępność lokalu osobom ze szczególnymi potrzebami jest częściowo zapewniona.  Przy drzwiach wejściowych usytuowany jest dzwonek przywoławczy. Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami, najbliższe wyznaczone miejsce parkingowe jest przy ul. Morcinka 3A, około 50 m od wejścia do biura. Można wejść z psem asystującym.

Siedziba przy ulicy Warszawskiej 53

Brak zapewnionej dostępności lokalu osobom ze szczególnymi potrzebami. Zamontowany jest dzwonek przywołujący pracownika oraz tabliczka informacyjna w alfabecie Braille’a i kolorystyce odpowiedniej dla osób słabowidzących (tekst wypukły). Lokal biurowy na I piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wejściem z klatki schodowej - strome kręcone schody. Brak windy. Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami, najbliższe miejsce parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się przy Sądzie Rejonowym około 80 metrów od wejścia do biura. Można wejść z psem asystującym.

Siedziby Oddziałów Eksploatacji Budynków

Oddział Eksploatacji Budynków nr 1  – ulica Katowicka 46b

Lokal biurowy w poziomie parteru budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wejściem z klatki schodowej, schody wewnętrzne na poziom parteru. Zamontowany jest dzwonek przywołujący pracownika oraz tabliczka informacyjna w alfabecie Braille’a i kolorystyce odpowiedniej dla osób słabowidzących (tekst wypukły). Dostępność lokalu dla osób ze szczególnymi potrzebami nie jest zapewniona. Nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami. Można wejść z psem asystującym.

Oddział Eksploatacji Budynków nr 2  – ulica  Bednorza 60

Piętrowy budynek biurowy. Brak zapewnionej dostępności lokalu osobom ze szczególnymi potrzebami – strome schody. Przy schodach, na poziomie parteru zlokalizowany dzwonek  przywołujący pracownika oraz tabliczka informacyjna w alfabecie Braille’a i kolorystyce odpowiedniej dla osób słabowidzących (tekst wypukły). Nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami.  Można wejść z psem asystującym.

Oddział Eksploatacji Budynków nr 3 – ulica Słowackiego 18

Dwa lokale biurowe w poziomie parteru budynku mieszkalnego wielorodzinnego z bezpośrednimi wejściami z zewnątrz, bariera architektoniczna – schody. Zamontowany jest dzwonek przywołujący pracownika oraz tabliczka informacyjna w alfabecie Braille’a i kolorystyce odpowiedniej dla osób słabowidzących (tekst wypukły). Dostępność lokalu dla osób ze szczególnymi potrzebami nie jest zapewniona. Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami, najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się przy ul. Słowackiego 14. Można wejść z psem asystującym.

Oddział Eksploatacji Budynków nr 4 – ulica PCK 2

Piętrowy budynek biurowy, bez windy. Zamontowany jest dzwonek przywołujący pracownika oraz tabliczka informacyjna w alfabecie Braille’a i kolorystyce odpowiedniej dla osób słabowidzących (tekst wypukły). Dostępność lokalu dla osób ze szczególnymi potrzebami nie jest zapewniona – strome schody. Na elewacji budynku, przy wejściu zamontowany dzwonek przywoławczy oraz domofon. Na placu przy budynku znajduje się miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Można wejść z psem asystującym.

Oddział Eksploatacji Budynków nr 5  – ulica Koszalińska 2d

Lokal biurowy w poziomie parteru budynku mieszkalnego wielorodzinnego, z bezpośrednim wejściem z zewnątrz; bariera dostępu- schody zewnętrzne. Zamontowany jest dzwonek przywołujący pracownika oraz tabliczka informacyjna w alfabecie Braille’a i kolorystyce odpowiedniej dla osób słabowidzących (tekst wypukły). Dostępność lokalu dla osób ze szczególnymi potrzebami nie jest zapewniona. W odległości około 50 m od wejścia do budynku znajduje się miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Można wejść z psem asystującym.

Oddział Eksploatacji Budynków nr 6 – ulica Janasa 6

Dwa lokale biurowe w poziomie parteru budynku mieszkalnego wielorodzinnego z bezpośrednimi wejściami z zewnątrz; bariera dostępu – stopień i schody zewnętrzne. Zamontowany jest dzwonek przywołujący pracownika oraz tabliczka informacyjna w alfabecie Braille’a i kolorystyce odpowiedniej dla osób słabowidzących (tekst wypukły). Dostępność lokalu dla osób ze szczególnymi potrzebami nie jest zapewniona. W odległości około 20 m od wejścia do budynku znajduje się miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami – przy ulicy Janasa 5. Można wejść z psem asystującym.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Raport dostępności pdf 525.94 KB Renata Fortuna
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 23 wrzesień 2020 14:11 Renata Fortuna
Artykuł został zmieniony. piątek, 25 wrzesień 2020 08:52 Renata Fortuna
Artykuł został zmieniony. piątek, 25 wrzesień 2020 09:05 Renata Fortuna
Artykuł został zmieniony. piątek, 25 wrzesień 2020 09:28 Agnieszka Szumska
Artykuł został zmieniony. piątek, 25 wrzesień 2020 09:28 Agnieszka Szumska
Artykuł został zmieniony. piątek, 25 wrzesień 2020 09:41 Agnieszka Szumska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 28 wrzesień 2020 13:09 Renata Fortuna
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 28 wrzesień 2020 13:11 Renata Fortuna
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 28 wrzesień 2020 13:11 Renata Fortuna
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
poniedziałek, 28 wrzesień 2020 13:11 Renata Fortuna
Artykuł został zmieniony. środa, 30 wrzesień 2020 08:41 Aleksandra Załuska
Artykuł został zmieniony. piątek, 23 październik 2020 11:12 Renata Fortuna
Artykuł został zmieniony. środa, 06 październik 2021 13:32 Renata Fortuna
Artykuł został zmieniony. środa, 06 październik 2021 14:03 Renata Fortuna
Artykuł został zmieniony. środa, 06 październik 2021 14:05 Renata Fortuna
Artykuł został zmieniony. czwartek, 07 październik 2021 14:26 Renata Fortuna