Konkurs ofert na realizację zadania [NAZWA ZADANIA] ogłosił Dyrektor [NAZWA JEDNOSTKI] w [NAZWA MIEJSCOWOŚCI]. Termin składania ofert upływa w dniu [WPISZ DATĘ].

[NAZWA JEDNOSTKI] w [NAZWA MIEJSCOWOŚCI]

ul. Wiktora Polaka 1, 41-600 Świętochłowice

ogłasza

konkurs ofert na realizację zadania:

[WPISZ]

Termin realizacji zadania:  od dnia zawarcia umowy do [WPISZ] r.

Tryb postępowania: Zamówienie poza ustawą Prawo zamówień publicznych

Termin złożenia ofert: [WPISZ]. do godz. [WPISZ]

Termin otwarcia ofert: [WPISZ]. do godz. [WPISZ]

Miejsce złożenia ofert: [WPISZ]

Kontakt w sprawie konkursu ofert: tel. [WPISZ]

Kryterium oceny ofert:

Komisja dokona wyboru wykonawcy na podstawie indywidualnej oceny ofert z zastrzeżeniem art. 44 ust. 3 Ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

Uwagi dodatkowe:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie zapytania niezwłocznie, które wpłynęły nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zaleca, aby oferta była spięta lub zszyta w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.