[WPISZ NAZWĘ PODMIOTU KONTROLUJĄCEGO] przeprowadził w [NAZWA JEDNOSTKI] w [NAZWA MIEJSCOWOŚCI] kontrolę w zakresie [OKREŚL ZAKRES, TEMATYKE KONTROLI]

Karta informacyjna dokumentu

znak, nr:
[WPISZ]
Nazwa:
Protokół kontroli / Wystąpienie pokontrolne
Z dnia:
[WPISZ]
Podmiot stanowiący:
[WPISZ]
Przechowuje:
Dyrektor [WPISZ] w [WPISZ]
Dostępność danych:
Nie ma ograniczeń w dostępie do danych:
Podstawa ograniczenia:
[WPISZ]:
Tekst - treść:
Prosimy pobrać poniżej załączniki

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.