[NAZWA JEDNOSTKI] ogłosiło nabor kandydatów na stanowisko [NAZWA STANOWISKA]. Aplikacje można składać w terminie do [TERMIN].

Informacje szczegółowe

Ogłoszenie nr
[WPISZ]
z dnia:
[WPISZ]
o naborze na stanowisko:
[WPISZ]
liczba etatów:
[WPISZ]
Wymiar etatu
XX godzin tygodniowo
Termin składania apliakcji
[WPISZ]
Miejsce składania aplikacji
w siedzibie [WPISZ] lub pocztą na adres: [WPISZ] w [WPISZ], ul.[WPISZ]

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.