[NAZWA_JEDNOSTKI] jest samorządową jednostką budżetową gminy [NAZWA_GMINY]. [NAZWA JEDNOSTKI] została utworzona w roku [ROK] decyzją [NAZWA ORGANU].

Karta informacyjna

Nazwa podmiotu:
[NAZWA JEDNOSTKI] w [WPISZ]
Forma prawna:
samorządowa jednostka budżetowa gminy [WPISZ]
NIP:
[WPISZ]
REGON:
[WPISZ]
KRS:
[WPISZ]
Lokalizacja:
województwo [nazwa], gmina [NAZWA GMINY]
Adres:
ul. [URZĘDOWA] 1, 00-000 [NAZWA MIEJSCOWOŚCI]
Telefon:
[WPISZ]
Faks:
[WPISZ]
E-mail:
[WPISZ]
Godziny pracy:
poniedziałek-piątek 7:00-15:00
Dyrektor :
[IMIĘ I NAZWISKO]
Główna Księgowa:
[IMIĘ I NAZWISKO]
Dokumenty rejestrowe:
Prosimy pobrać załączniki poniżej

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.