Jestem najemcą lokalu o pow. 70 m2 i chciałbym zamienić ten lokal na mniejszy. Czy jest to możliwe?

Oczywiście. W tym celu należałoby złożyć stosowny wniosek do Urzędu Miasta Katowice (druk można pobrać w Biurze Obsługi Mieszkańców).Może Pan także zgłosić się do siedziby KZGM przy ul. Grażyńskiego 5, do Działu Eksploatacji (1 piętro, pokój nr 31A) gdzie uzyska wszelkie informacje, a także otrzyma stosowny druk. 

Można również wyszukać kontrahenta we własnym zakresie. Decyzję w sprawie zamiany podejmuje Wydział Budynków i Dróg UM Katowice.

Odpowiedzialna za treść: Agnieszka Szumska