loga instytucji finansujących

 

 

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: 


Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 / Oś priorytetowa I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki / Działanie 1.7. Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego / Poddziałanie 1.7.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim

 

Opis projektu:


Projekt polega na wykonaniu prac termomodernizacyjnych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 13, 13A, ul. J. Zarębskiego 5A, 7A i ul. Ks. bpa H. Bednorza 14 w Katowicach. Zakres prac obejmuje m. in. ocieplenie budynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, likwidację pieców i kotłów, remont dachów, budowę instalacji centralnego ogrzewania oraz wymianę instalacji zimnej i ciepłej wody.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację energetyczną 4 budynków mieszkalnych

 

Okres realizacji projektu:

IV kw. 2019 r. – IV kw. 2021 r.

 

Wartość projektu / dofinansowanie: 


Całkowita wartość projektu 7 134 129,92 zł
Wartość dofinansowania z Funduszu Spójności 3 023 933,19 zł (85% kosztów kwalifikowanych projektu)
Budżet Miasta Katowice 4 110 196,73 zł