Numer postępowania: NZ.233.009.2024

Tryb postępowania: konkurs ofert (zapytanie ofertowe)

Termin składania ofert: 11.03.2024r. do godz. 13.30

Termin otwarcia ofert: 11.03.2024r. godz. 14.15

Miejsce składania ofert: Oferta składana osobiście powinna być złożona w skrzynce podawczej znajdującej się wewnątrz budynku w tzw. przedsionku, a w przypadku przesłania oferty przesyłką pocztową lub kurierską dopuszcza się złożenie w Kancelarii lub skrzynce podawczej znajdującej się wewnątrz budynku w tzw. przedsionku – ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice – parter

TRANSMISJA NA ŻYWO Z SESJI OTWARCIA OFERT BĘDZIE DOSTĘPNA NA STRONIE DOMOWEJ KZGM KATOWICE NA PLATFORMIE FACEBOOK

https://www.facebook.com/pages/category/Real-Estate-Company/KZGM-w-Katowicach-580819842433307

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Specyfikacja konkursu pdf 5.49 MB Jacek Świerczyński
Formularz ofertowy odt 40.22 KB Jacek Świerczyński
Przedmiar robót 7z 44.60 KB Jacek Świerczyński
Mapka + dok. fotograficzna 7z 22.57 MB Jacek Świerczyński
Wzór umowy z załącznikami pdf 298.25 KB Jacek Świerczyński
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 73.24 KB Jacek Świerczyński
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 05 marzec 2024 08:23 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 05 marzec 2024 08:23 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 05 marzec 2024 08:24 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 05 marzec 2024 08:24 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 05 marzec 2024 08:25 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 marzec 2024 08:26 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 18 marzec 2024 14:45 Jacek Świerczyński