Numer postępowania: NZ.233.024.2023

Tryb postępowania: konkurs ofert (zapytanie ofertowe)

Termin składania ofert: 05.07.2023r. do godz. 13.30

Termin otwarcia ofert: 05.07.2023r. godz. 14.15

Miejsce składania ofert: Oferta składana osobiście powinna być złożona w skrzynce podawczej znajdującej się wewnątrz budynku w tzw. przedsionku, a w przypadku przesłania oferty przesyłką pocztową lub kurierską dopuszcza się złożenie w Kancelarii lub skrzynce podawczej znajdującej się wewnątrz budynku w tzw. przedsionku – ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice – parter

TRANSMISJA NA ŻYWO Z SESJI OTWARCIA OFERT BĘDZIE DOSTĘPNA NA STRONIE DOMOWEJ KZGM KATOWICE NA PLATFORMIE FACEBOOK

https://www.facebook.com/pages/category/Real-Estate-Company/KZGM-w-Katowicach-580819842433307

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Specyfikacja pdf 5.14 MB Danuta Jagusz
Formularz ofertowy odt 43.22 KB Danuta Jagusz
wzór umowy odt 89.90 KB Danuta Jagusz
wzór umowa powierzenia danych odt 47.42 KB Danuta Jagusz
przedmiar pdf 50.47 KB Danuta Jagusz
przedmiar ATH ATH 37.08 KB Danuta Jagusz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 642.25 KB Przemysław Olszewski
Sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 519.91 KB Przemysław Olszewski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 28 czerwiec 2023 13:48 Danuta Jagusz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 11 lipiec 2023 13:08 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 13 lipiec 2023 12:37 Przemysław Olszewski