Numer postępowania: NZ.233.017.2023

Tryb postępowania: konkurs ofert (zapytanie ofertowe)

Termin składania ofert: 22.05.2023r. do godz. 13.30

Termin otwarcia ofert: 22.05.2023r. godz. 14.15

Miejsce składania ofert: Oferta składana osobiście powinna być złożona w skrzynce podawczej znajdującej się wewnątrz budynku w tzw. przedsionku, a w przypadku przesłania oferty przesyłką pocztową lub kurierską dopuszcza się złożenie w Kancelarii lub skrzynce podawczej znajdującej się wewnątrz budynku w tzw. przedsionku – ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice – parter

TRANSMISJA NA ŻYWO Z SESJI OTWARCIA OFERT BĘDZIE DOSTĘPNA NA STRONIE DOMOWEJ KZGM KATOWICE NA PLATFORMIE FACEBOOK

https://www.facebook.com/pages/category/Real-Estate-Company/KZGM-w-Katowicach-580819842433307

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Specyfikacja konkursu pdf 8.37 MB Jacek Świerczyński
Formularz ofertowy odt 42.11 KB Jacek Świerczyński
Wzór umowy z załącznikami 7z 4.60 MB Jacek Świerczyński
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 692.97 KB Jacek Świerczyński
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 15 maj 2023 13:30 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 15 maj 2023 13:30 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 15 maj 2023 13:31 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 maj 2023 13:32 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 29 maj 2023 12:54 Jacek Świerczyński