Numer postępowania: NZ.233.053.2022

Tryb postępowania: konkurs ofert (zapytanie ofertowe)

Termin składania ofert: 05.10.2022r. do godz. 13.00

Termin otwarcia ofert: 05.10.2022r. godz. 14.15

Miejsce składania ofert: Oferta składana osobiście powinna być złożona w skrzynce podawczej znajdującej się wewnątrz budynku w tzw. przedsionku, a w przypadku przesłania oferty przesyłką pocztową lub kurierską dopuszcza się złożenie w Kancelarii lub skrzynce podawczej znajdującej się wewnątrz budynku w tzw. przedsionku – ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice – parter

TRANSMISJA NA ŻYWO Z SESJI OTWARCIA OFERT BĘDZIE DOSTĘPNA NA STRONIE DOMOWEJ KZGM KATOWICE NA PLATFORMIE FACEBOOK

https://www.facebook.com/pages/category/Real-Estate-Company/KZGM-w-Katowicach-580819842433307

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Specyfikacja konkursu pdf 5.12 MB Jacek Świerczyński
Opis przedmiotu umowy pdf 63.68 KB Jacek Świerczyński
Formularz ofertowy odt 37.49 KB Jacek Świerczyński
Formularz cenowy doc 174.50 KB Jacek Świerczyński
Wzór umowy z załącznikami 7z 157.75 KB Jacek Świerczyński
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 726.26 KB Jacek Świerczyński
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 29 wrzesień 2022 13:17 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 29 wrzesień 2022 13:17 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 29 wrzesień 2022 13:17 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 29 wrzesień 2022 13:18 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 29 wrzesień 2022 13:18 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 12 październik 2022 14:15 Jacek Świerczyński