Numer postępowania: NZ.233.026.2022

Tryb postępowania: konkurs ofert (zapytanie ofertowe)

Termin składania ofert: 01.06.2022r. do godz. 13.00

Termin otwarcia ofert: 01.06.2022r. godz. 13.45

Miejsce składania ofert: Oferta składana osobiście powinna być złożona w skrzynce podawczej znajdującej się wewnątrz budynku w tzw. przedsionku, a w przypadku przesłania oferty przesyłką pocztową lub kurierską dopuszcza się złożenie w Kancelarii lub skrzynce podawczej znajdującej się wewnątrz budynku w tzw. przedsionku – ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice – parter

TRANSMISJA NA ŻYWO Z SESJI OTWARCIA OFERT BĘDZIE DOSTĘPNA NA STRONIE DOMOWEJ KZGM KATOWICE NA PLATFORMIE FACEBOOK

https://www.facebook.com/pages/category/Real-Estate-Company/KZGM-w-Kat

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Specyfikacja i ogłoszenie pdf 4.24 MB Danuta Jagusz
załącznik nr 3 7z 9.72 MB Danuta Jagusz
Formularz ofertowy odt 20.58 KB Danuta Jagusz
wzór umowy pdf 180.88 KB Przemysław Olszewski
Unieważnienie konkursu pdf 298.53 KB Jacek Świerczyński
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 25 maj 2022 14:34 Danuta Jagusz
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 25 maj 2022 14:36 Danuta Jagusz
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 25 maj 2022 14:41 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 25 maj 2022 14:44 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 01 czerwiec 2022 14:05 Jacek Świerczyński