Numer postępowania: NZ.233.025.2022

Tryb postępowania: konkurs ofert (zapytanie ofertowe)

Termin składania ofert: 12.05.2022r. do godz. 13.00

Termin otwarcia ofert: 12.05.2022r. godz. 13.30

Miejsce składania ofert: Oferta składana osobiście powinna być złożona w skrzynce podawczej znajdującej się wewnątrz budynku w tzw. przedsionku, a w przypadku przesłania oferty przesyłką pocztową lub kurierską dopuszcza się złożenie w Kancelarii lub skrzynce podawczej znajdującej się wewnątrz budynku w tzw. przedsionku – ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice – parter

TRANSMISJA NA ŻYWO Z SESJI OTWARCIA OFERT BĘDZIE DOSTĘPNA NA STRONIE DOMOWEJ KZGM KATOWICE NA PLATFORMIE FACEBOOK

https://www.facebook.com/pages/category/Real-Estate-Company/KZGM-w-Katowicach-580819842433307

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Specyfikacja konkursu pdf 4.07 MB Jacek Świerczyński
Formularz asortymentowo-cenowy ods 36.67 KB Jacek Świerczyński
Wzór umowy z załącznikami 7z 1.48 MB Jacek Świerczyński
Formularz ofertowy doc 25.50 KB Jacek Świerczyński
wybór najkorzystniejszej oferty pdf 668.85 KB Danuta Jagusz
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 05 maj 2022 11:35 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 05 maj 2022 11:35 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 05 maj 2022 11:36 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 05 maj 2022 11:36 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05 maj 2022 11:38 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 05 maj 2022 12:26 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 05 maj 2022 12:28 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 27 maj 2022 12:28 Danuta Jagusz