Numer postępowania: NZ.233.010.2022

Tryb postępowania: konkurs ofert (zapytanie ofertowe)

Termin składania ofert: 17.03.2022r. do godz. 13.00

Termin otwarcia ofert: 17.03.2022r. godz. 13.45

Miejsce składania ofert: Oferta składana osobiście powinna być złożona w skrzynce podawczej znajdującej się wewnątrz budynku w tzw. przedsionku, a w przypadku przesłania oferty przesyłką pocztową lub kurierską dopuszcza się złożenie w Kancelarii lub skrzynce podawczej znajdującej się wewnątrz budynku w tzw. przedsionku – ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice – parter

UWAGA: W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ ZAMAWIAJĄCY ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ O NIEUCZESTNICZENIE WYKONAWCÓW W SESJI OTWARCIA OFERT. 

TRANSMISJA NA ŻYWO Z SESJI OTWARCIA OFERT BĘDZIE DOSTĘPNA NA STRONIE DOMOWEJ KZGM KATOWICE NA PLATFORMIE FACEBOOK

https://www.facebook.com/pages/category/Real-Estate-Company/KZGM-w-Katowicach-580819842433307

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Specyfikacja konkursu pdf 4.93 MB Sabina Skomro
Wzór umowy z załącznikami pdf 422.88 KB Sabina Skomro
Przedmiar 7z 32.06 KB Sabina Skomro
Wzór umowy powierzenia danych pdf 250.16 KB Sabina Skomro
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 667.69 KB Sabina Skomro
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 10 marzec 2022 13:44 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony. czwartek, 10 marzec 2022 13:44 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 18 marzec 2022 10:35 Sabina Skomro