Numer postępowania: NZ.233.072.2021

Tryb postępowania: konkurs ofert (zapytanie ofertowe)

Termin składania ofert: 03.11.2021r. do godz. 13.00

Termin otwarcia ofert: 03.11.2021r. godz. 13.45

Miejsce składania ofert: Oferta składana osobiście powinna być złożona w skrzynce podawczej znajdującej się wewnątrz budynku w tzw. przedsionku, a w przypadku przesłania oferty przesyłką pocztową lub kurierską dopuszcza się złożenie w Kancelarii lub skrzynce podawczej znajdującej się wewnątrz budynku w tzw. przedsionku – ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice – parter

UWAGA: W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ ZAMAWIAJĄCY ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ O NIEUCZESTNICZENIE WYKONAWCÓW W SESJI OTWARCIA OFERT. 

TRANSMISJA NA ŻYWO Z SESJI OTWARCIA OFERT BĘDZIE DOSTĘPNA NA STRONIE DOMOWEJ KZGM KATOWICE NA PLATFORMIE FACEBOOK

https://www.facebook.com/pages/category/Real-Estate-Company/KZGM-w-Katowicach-580819842433307

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Specyfikacja konkursu pdf 2.56 MB Monika Gnacy-Witt
Wzór umowy wraz z załącznikami (Załącznik nr 2 do Specyfikacji) 7z 7.16 MB Monika Gnacy-Witt
Przedmiar (załącznik nr 3 do Specyfikacji) pdf 24.82 KB Monika Gnacy-Witt
Wyjaśnienia treści Specyfikacji konkursu pdf 755.36 KB Monika Gnacy-Witt
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 371.78 KB Monika Gnacy-Witt
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 27 październik 2021 14:35 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 28 październik 2021 14:06 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 04 listopad 2021 14:54 Monika Gnacy-Witt