Numer postępowania: NZ.233.065.2021

Tryb postępowania: konkurs ofert (zapytanie ofertowe)

Termin składania ofert: 15.10.2021r. do godz. 13.00

Termin otwarcia ofert: 15.10.2021r. godz. 13.45

Miejsce składania ofert: Oferta składana osobiście powinna być złożona w skrzynce podawczej znajdującej się wewnątrz budynku w tzw. przedsionku, a w przypadku przesłania oferty przesyłką pocztową lub kurierską dopuszcza się złożenie w Kancelarii lub skrzynce podawczej znajdującej się wewnątrz budynku w tzw. przedsionku – ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice – parter

UWAGA: W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ ZAMAWIAJĄCY ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ O NIEUCZESTNICZENIE WYKONAWCÓW W SESJI OTWARCIA OFERT. 

TRANSMISJA NA ŻYWO Z SESJI OTWARCIA OFERT BĘDZIE DOSTĘPNA NA STRONIE DOMOWEJ KZGM KATOWICE NA PLATFORMIE FACEBOOK

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Specyfikacja i ogłoszenie pdf 192.37 KB Danuta Jagusz
umowa 7z 249.07 KB Danuta Jagusz
przedmiar 7z 202.38 KB Danuta Jagusz
zdjęcia 7z 3.04 MB Danuta Jagusz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 398.49 KB Sabina Skomro
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 08 październik 2021 08:16 Danuta Jagusz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 październik 2021 08:17 Danuta Jagusz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 październik 2021 08:17 Danuta Jagusz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 październik 2021 08:17 Danuta Jagusz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 29 październik 2021 12:53 Sabina Skomro