Numer postępowania: NZ.233.051.2021

Tryb postępowania: konkurs ofert (zapytanie ofertowe)

Termin składania ofert: 01.09.2021r. do godz. 13.00

Termin otwarcia ofert: 01.09.2021r. godz. 13.45

Miejsce składania ofert: Oferta składana osobiście powinna być złożona w skrzynce podawczej znajdującej się wewnątrz budynku w tzw. przedsionku, a w przypadku przesłania oferty przesyłką pocztową lub kurierską dopuszcza się złożenie w Kancelarii lub skrzynce podawczej znajdującej się wewnątrz budynku w tzw. przedsionku – ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice – parter

UWAGA: W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ ZAMAWIAJĄCY ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ O NIEUCZESTNICZENIE WYKONAWCÓW W SESJI OTWARCIA OFERT. 

TRANSMISJA NA ŻYWO Z SESJI OTWARCIA OFERT BĘDZIE DOSTĘPNA NA STRONIE DOMOWEJ KZGM KATOWICE NA PLATFORMIE FACEBOOK

https://www.facebook.com/pages/category/Real-Estate-Company/KZGM-w-Katowicach-580819842433307

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Specyfikacja konkursu pdf 3.92 MB Sabina Skomro
Wzór umowy z załącznikami 7z 1.06 MB Sabina Skomro
Specyfikacja Techniczna z załącznikami 7z 5.58 MB Sabina Skomro
Zmiana treści Specyfikacji - ZMIANA TERMINU pdf 501.85 KB Sabina Skomro
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 410.94 KB Sabina Skomro
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 18 sierpień 2021 12:23 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 23 sierpień 2021 13:06 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 15 wrzesień 2021 14:23 Sabina Skomro