Numer postępowania: NZ.233.31.2021

Tryb postępowania: konkurs ofert (zapytanie ofertowe)

Termin składania ofert: 02.07.2021r. do godz. 13.00

Termin otwarcia ofert: 02.07.2021r. godz. 13.45

Miejsce składania ofert: Oferta składana osobiście powinna być złożona w skrzynce podawczej znajdującej się wewnątrz budynku w tzw. przedsionku, a w przypadku przesłania oferty przesyłką pocztową lub kurierską dopuszcza się złożenie w Kancelarii lub skrzynce podawczej znajdującej się wewnątrz budynku w tzw. przedsionku – ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice – parter

UWAGA: W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ ZAMAWIAJĄCY ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ O NIEUCZESTNICZENIE WYKONAWCÓW W SESJI OTWARCIA OFERT. 

TRANSMISJA NA ŻYWO Z SESJI OTWARCIA OFERT BĘDZIE DOSTĘPNA NA STRONIE DOMOWEJ KZGM KATOWICE NA PLATFORMIE FACEBOOK

https://www.facebook.com/pages/category/Real-Estate-Company/KZGM-w-Katowicach-580819842433307

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Specyfikacja i ogłoszenie konkursu pdf 3.72 MB Jacek Świerczyński
Wzór umowy z załącznikami 7z 1.38 MB Jacek Świerczyński
Specyfikacja techniczna z załącznikami 7z 5.88 MB Jacek Świerczyński
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 352.54 KB Przemysław Olszewski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 25 czerwiec 2021 10:51 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 25 czerwiec 2021 10:53 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 25 czerwiec 2021 10:53 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony. piątek, 25 czerwiec 2021 10:54 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony. piątek, 25 czerwiec 2021 10:56 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 25 czerwiec 2021 12:00 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 25 czerwiec 2021 12:01 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 25 czerwiec 2021 12:01 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 08 lipiec 2021 13:02 Przemysław Olszewski