Numer postępowania: NZ.233.027.2020

Tryb postępowania: konkurs ofert (zapytanie ofertowe)

Termin składania ofert: 30.10.2020r. do godz. 13.00

Termin otwarcia ofert: 30.10.2020r. godz. 13.45

Miejsce składania ofert: Oferta składana osobiście powinna być złożona w skrzynce podawczej znajdującej się wewnątrz budynku w tzw. przedsionku, a w przypadku przesłania oferty przesyłką pocztową lub kurierską dopuszcza się złożenie w Kancelarii lub skrzynce podawczej znajdującej się wewnątrz budynku w tzw. przedsionku – ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice – parter

UWAGA: W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ ZAMAWIAJĄCY ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ O NIEUCZESTNICZENIE WYKONAWCÓW W SESJI OTWARCIA OFERT. 

TRANSMISJA NA ŻYWO Z SESJI OTWARCIA OFERT BĘDZIE DOSTĘPNA NA STRONIE DOMOWEJ KZGM KATOWICE NA PLATFORMIE FACEBOOK

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o konkursie pdf 262.20 KB Przemysław Olszewski
Specyfikacja konkursu pdf 2.44 MB Przemysław Olszewski
Załaocznik nr 1 - Formularz ofertowy odt 20.63 KB Przemysław Olszewski
Formularz ofertowo-cenowy ods 43.43 KB Przemysław Olszewski
Wzór umow 7z 77.72 KB Przemysław Olszewski
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 342.34 KB Przemysław Olszewski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 26 październik 2020 13:57 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 05 listopad 2020 07:49 Przemysław Olszewski