Numer postępowania: NZ.233.023.2020

Tryb postępowania: konkurs ofert (zapytanie ofertowe)

Termin składania ofert: 21.09.2020r. do godz. 13.00

Termin otwarcia ofert: 21.09.2020r. godz. 13.45

Miejsce składania ofert: Oferta składana osobiście powinna być złożona w skrzynce podawczej znajdującej się wewnątrz budynku w tzw. przedsionku, a w przypadku przesłania oferty przesyłką pocztową lub kurierską dopuszcza się złożenie w Kancelarii lub skrzynce podawczej znajdującej się wewnątrz budynku w tzw. przedsionku – ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice – parter

UWAGA: W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ ZAMAWIAJĄCY ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ O NIEUCZESTNICZENIE WYKONAWCÓW W SESJI OTWARCIA OFERT. 

TRANSMISJA NA ŻYWO Z SESJI OTWARCIA OFERT BĘDZIE DOSTĘPNA NA STRONIE DOMOWEJ KZGM KATOWICE NA PLATFORMIE FACEBOOK

https://www.facebook.com/pages/category/Real-Estate-Company/KZGM-w-Katowicach-580819842433307/

Informacje dodatkowe: Załączniki zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o konkursie_023 pdf 255.24 KB Bettina Wieczorek
Specyfikacja konkursu pdf 2.39 MB Bettina Wieczorek
Formularz ofertowy doc 64.50 KB Bettina Wieczorek
Wzór umowy z załącznikami 7z 246.76 KB Bettina Wieczorek
Przedmiar 7z 67.67 KB Bettina Wieczorek
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 337.67 KB Bettina Wieczorek
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 11 wrzesień 2020 14:03 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 23 wrzesień 2020 10:55 Bettina Wieczorek