Numer postępowania: NZ.233.016.2020

Tryb postępowania: konkurs ofert (zapytanie ofertowe)

Termin składania ofert: 30.06.2020r. do godz. 13.30

Termin otwarcia ofert: 30.06.2020r. godz. 13.45

Miejsce składania ofert: Oferta składana osobiście powinna być złożona w skrzynce podawczej znajdującej się wewnątrz budynku w tzw. przedsionku, a w przypadku przesłania oferty przesyłką pocztową lub kurierską dopuszcza się złożenie w Kancelarii lub skrzynce podawczej znajdującej się wewnątrz budynku w tzw. przedsionku – ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice – parter

UWAGA: W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ ZAMAWIAJĄCY ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ O NIEUCZESTNICZENIE WYKONAWCÓW W SESJI OTWARCIA OFERT. 

TRANSMISJA NA ŻYWO Z SESJI OTWARCIA OFERT BĘDZIE DOSTĘPNA NA STRONIE DOMOWEJ KZGM KATOWICE NA PLATFORMIE FACEBOOK

https://www.facebook.com/pages/category/Real-Estate-Company/KZGM-w-Katowicach-580819842433307/

Informacje dodatkowe: Załączniki zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 416.48 KB Sabina Skomro
Specyfikacja konkursu pdf 3.02 MB Sabina Skomro
Przedmiar 7z 31.48 KB Sabina Skomro
Wzór umowy z załącznikami 7z 972.15 KB Sabina Skomro
Warunki Przyłączenia Sieci TAURON Dystrybucja pdf 861.79 KB Sabina Skomro
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 341.49 KB Sabina Skomro
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 23 czerwiec 2020 11:31 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony. wtorek, 23 czerwiec 2020 11:44 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 08 lipiec 2020 10:08 Sabina Skomro