Numer postępowania: NZ.233.010.2020

Tryb postępowania: konkurs ofert (zapytanie ofertowe)

Termin składania ofert: 30.03.2020r. do godz. 09.30

Termin otwarcia ofert: 30.03.2020r. godz. 10.00

Miejsce składania ofert: Skrzynka podawcza w siedzibie zamawiającego, sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.

UWAGA: W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ ZAMAWIAJĄCY ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ O NIEUCZESTNICZENIE WYKONAWCÓW W SESJI OTWARCIA OFERT. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZOSTANIE OPUBLIKOWANA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO 

TRANSMISJA NA ŻYWO Z SESJI OTWARCIA OFERT BĘDZIE DOSTĘPNA NA STRONIE DOMOWEJ KZGM KATOWICE NA PLATFORMIE FACEBOOK

https://www.facebook.com/pages/category/Real-Estate-Company/KZGM-w-Katowicach-580819842433307/

Informacje dodatkowe: Załączniki zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 510.15 KB Iwona Lichosik
Specyfikacja konkursu pdf 3.35 MB Iwona Lichosik
Wzór umowy wraz z załącznikami 7z 535.72 KB Iwona Lichosik
Zmiana Specyfikacji konkursu pdf 511.05 KB Iwona Lichosik
Zmiana Specyfikacji konkursu z dnia 23.03.2020 pdf 648.16 KB Iwona Lichosik
Unieważnienie konkursu pdf 185.87 KB Iwona Lichosik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 09 marzec 2020 14:15 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 13 marzec 2020 14:20 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony. piątek, 13 marzec 2020 14:21 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony. piątek, 20 marzec 2020 08:41 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 23 marzec 2020 14:06 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 23 marzec 2020 14:11 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 01 kwiecień 2020 12:23 Iwona Lichosik