Numer postępowania: NZ.233.054.2019

Tryb postępowania: konkurs ofert (zapytanie ofertowe)

Termin składania ofert: 12.12.2019r. do godz. 13.00

Termin otwarcia ofert: 12.12.2019r. godz. 13.45

Miejsce składania ofert:  KZGM w Katowicach 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5 - w sekretariacie na I piętrze, gdy oferta jest składana osobiście lub w Kancelarii na parterze gdy jest to przesyłka pocztowa lub kurierska.

Informacje dodatkowe: Załączniki zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 297.57 KB Monika Gnacy-Witt
Specyfikacja konkursu pdf 2.26 MB Monika Gnacy-Witt
Załącznik nr 1 do Specyfikacji - Formularz ofertowy pdf 370.10 KB Monika Gnacy-Witt
Załącznik nr 2 do Specyfikacji - Formularz asortymentowo - cenowy ods 34.80 KB Monika Gnacy-Witt
Załącznik nr 3 do Specyfikacji - Wzór umowy wraz z załącznikami 7z 697.84 KB Monika Gnacy-Witt
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 322.37 KB Monika Gnacy-Witt
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 06 grudzień 2019 14:16 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony. piątek, 06 grudzień 2019 14:17 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 13 grudzień 2019 14:20 Monika Gnacy-Witt