Numer postępowania: NZ.233.048.2019

Tryb postępowania: konkurs ofert (zapytanie ofertowe)

Termin składania ofert: 08.10.2019r. do godz. 13.00

Termin otwarcia ofert: 08.10.2019r. godz. 13.45

Miejsce składania ofert:  KZGM w Katowicach 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5 - w sekretariacie na I piętrze, gdy oferta jest składana osobiście lub w Kancelarii na parterze gdy jest to przesyłka pocztowa lub kurierska.

Informacje dodatkowe: Załączniki zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 284.93 KB Monika Gnacy-Witt
Specyfikacja konkursu pdf 2.97 MB Monika Gnacy-Witt
Wzór umowy wraz z załącznikami 7z 341.27 KB Monika Gnacy-Witt
STWiOR doc 43.50 KB Monika Gnacy-Witt
Przedmiar 7z 54.23 KB Monika Gnacy-Witt
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 369.60 KB Monika Gnacy-Witt
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 02 październik 2019 12:11 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 10 październik 2019 12:30 Monika Gnacy-Witt