Numer postępowania: NZ.233.018.2019

Tryb postępowania: konkurs ofert (zapytanie ofertowe)

Termin składania ofert: 03.06.2019r. do godz. 13.00     ZMIANA!!!! 05.06.2019r.

Termin otwarcia ofert: 03.06.2019r. godz. 13.45   ZMIANA!!!! 05.06.2019r.

Miejsce składania ofert:  KZGM w Katowicach 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5 - w sekretariacie na I piętrze, gdy oferta jest składana osobiście lub w Kancelarii na parterze gdy jest to przesyłka pocztowa lub kurierska.

Informacje dodatkowe: Załączniki zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 290.08 KB Sabina Skomro
Specyfikacja pdf 4.37 MB Sabina Skomro
Wzór umowy z załącznikami pdf 345.56 KB Sabina Skomro
ZMIANA treści Specyfikacji! ZMIANA terminu składania i otwarcia ofert! 7z 1.21 MB Sabina Skomro
ZMIANA treści Specyfikacji z 03.06.2019 7z 810.50 KB Sabina Skomro
Unieważnienie konkursu pdf 214.54 KB Sabina Skomro
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 28 maj 2019 14:53 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 28 maj 2019 14:54 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 maj 2019 14:55 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 30 maj 2019 14:13 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 03 czerwiec 2019 11:19 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 04 czerwiec 2019 10:40 Sabina Skomro