Numer postępowania: NZ.233.014.2019

Tryb postępowania: konkurs ofert (zapytanie ofertowe)

Termin składania ofert: 20.05.2019r. do godz. 13.00

Termin otwarcia ofert: 20.05.2019r. godz. 13.45

Miejsce składania ofert:  KZGM w Katowicach 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5 - w sekretariacie na I piętrze, gdy oferta jest składana osobiście lub w Kancelarii na parterze gdy jest to przesyłka pocztowa lub kurierska.

Informacje dodatkowe: Załączniki zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 746.02 KB Sabina Skomro
Specyfikacja pdf 3.71 MB Sabina Skomro
Wzór umowy z załącznikami 7z 1.89 MB Sabina Skomro
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 378.31 KB Sabina Skomro
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 14 maj 2019 13:26 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony. wtorek, 14 maj 2019 13:28 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 24 maj 2019 11:17 Sabina Skomro