Numer postępowania: NZ.233.025.2018

Tryb postępowania: konkurs ofert (zapytanie ofertowe)

Termin składania ofert: 13.09.2018r. do godz. 13.00

Termin otwarcia ofert: 13.09.2018r. godz. 13.45

Miejsce składania ofert:  KZGM w Katowicach 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5 - w sekretariacie na I piętrze, gdy oferta jest składana osobiście lub w Kancelarii na parterze gdy jest to przesyłka pocztowa lub kurierska

Informacje dodatkowe: Wzór umowy został skompresowany za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 512.47 KB Marzena Krakowska
Specyfikacja pdf 2.90 MB Marzena Krakowska
Wzór umowy wraz z załącznikami 7z 107.71 KB Marzena Krakowska
Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji z dnia 07.09.2018r. - ZMIANA TERMINU pdf 878.35 KB Marzena Krakowska
Załącznik do pisma z dnia 07.09.2018r. pdf 889.43 KB Marzena Krakowska
Unieważnienie konkursu z 17.09.2018r. pdf 160.74 KB Sabina Skomro
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 04 wrzesień 2018 12:23 Marzena Krakowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 07 wrzesień 2018 14:45 Marzena Krakowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 17 wrzesień 2018 13:46 Sabina Skomro