Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 07.12.2020 r., godzina 08.45 

 

Miejsce składania ofert: Skrzynka podawcza w siedzibie Zamawiającego, znajdująca się w tzw. przedsionku, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5 - parter, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową lub kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego lub w skrzynce podawczej, znajdującej się w przedsionku, na parterze.

UWAGA: W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ ZAMAWIAJĄCY ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ O NIEUCZESTNICZENIE WYKONAWCÓW W SESJI OTWARCIA OFERT. TRANSMISJA NA ŻYWO
Z SESJI OTWARCIA OFERT BĘDZIE DOSTĘPNA NA STRONIE DOMOWEJ KZGM KATOWICE NA PLATFORMIE FACEBOOK

https://www.facebook.com/pages/category/Real-Estate-Company/KZGM-w-Katowicach-580819842433307/


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 171.22 KB Sabina Skomro
SIWZ pdf 713.06 KB Sabina Skomro
Załączniki do SIWZ odt 212.09 KB Sabina Skomro
Wzór umowy z załącznikami pdf 630.77 KB Sabina Skomro
STWiOR pdf 591.34 KB Sabina Skomro
Przedmiar 7z 104.90 KB Sabina Skomro
Informacja z otwarcia ofert pdf 522.97 KB Sabina Skomro
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 523.44 KB Sabina Skomro
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 113.99 KB Sabina Skomro
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 20 listopad 2020 08:23 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony. piątek, 20 listopad 2020 08:25 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 07 grudzień 2020 11:50 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 23 grudzień 2020 10:44 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 31 grudzień 2020 11:44 Sabina Skomro