Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 12.11.2020 r., godzina 08.45 

 

Miejsce składania ofert: Skrzynka podawcza w siedzibie Zamawiającego, znajdująca się w tzw. przedsionku, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5 - parter, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową lub kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego lub w skrzynce podawczej, znajdującej się w przedsionku, na parterze.

UWAGA: W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ ZAMAWIAJĄCY ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ O NIEUCZESTNICZENIE WYKONAWCÓW W SESJI OTWARCIA OFERT. TRANSMISJA NA ŻYWO
Z SESJI OTWARCIA OFERT BĘDZIE DOSTĘPNA NA STRONIE DOMOWEJ KZGM KATOWICE NA PLATFORMIE FACEBOOK

https://www.facebook.com/pages/category/Real-Estate-Company/KZGM-w-Katowicach-580819842433307/


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 165.44 KB Sabina Skomro
SIWZ pdf 861.71 KB Sabina Skomro
załączniki do SIWZ odt 209.18 KB Sabina Skomro
Wzór umowy z załącznikami pdf 557.66 KB Sabina Skomro
Przedmiary 7z 369.54 KB Sabina Skomro
STWiOR pdf 301.84 KB Sabina Skomro
Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych pdf 315.60 KB Sabina Skomro
Informacja z otwarcia ofert pdf 402.00 KB Sabina Skomro
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 429.84 KB Sabina Skomro
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 114.76 KB Sabina Skomro
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 27 październik 2020 12:48 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony. wtorek, 27 październik 2020 12:53 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 12 listopad 2020 10:19 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 16 listopad 2020 13:42 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 26 listopad 2020 14:40 Sabina Skomro