Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 09.11.2020 r., godzina 08.45 

Miejsce składania ofert: Skrzynka podawcza w siedzibie Zamawiającego, znajdująca się w tzw. przedsionku, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5 - parter, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową lub kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego lub w skrzynce podawczej, znajdującej się w przedsionku, na parterze.

UWAGA: W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ ZAMAWIAJĄCY ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ O NIEUCZESTNICZENIE WYKONAWCÓW W SESJI OTWARCIA OFERT. TRANSMISJA NA ŻYWO
Z SESJI OTWARCIA OFERT BĘDZIE DOSTĘPNA NA STRONIE DOMOWEJ KZGM KATOWICE NA PLATFORMIE FACEBOOK

https://www.facebook.com/pages/category/Real-Estate-Company/KZGM-w-Katowicach-580819842433307/


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.p

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 253.34 KB Jacek Świerczyński
SIWZ pdf 747.62 KB Jacek Świerczyński
Załączniki do SIWZ odt 203.56 KB Jacek Świerczyński
Wzór umowy z załącznikami pdf 760.51 KB Jacek Świerczyński
STWiOR pdf 591.24 KB Jacek Świerczyński
Przedmiary robót 7z 379.57 KB Jacek Świerczyński
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 64.31 KB Przemysław Olszewski
Zmiana SIWZ pdf 320.34 KB Przemysław Olszewski
Unieważnienie postępowania pdf 453.08 KB Sabina Skomro
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 111.61 KB Sabina Skomro
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 23 październik 2020 15:41 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 23 październik 2020 15:42 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 23 październik 2020 15:42 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 23 październik 2020 15:42 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 23 październik 2020 15:42 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 23 październik 2020 15:43 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony. piątek, 23 październik 2020 15:44 Jacek Świerczyński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 23 październik 2020 21:19 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 05 listopad 2020 12:09 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 05 listopad 2020 12:55 Sabina Skomro