Tryb postępowania: postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne o wartości mniejszej niż kwota określona w art. 138g ust. 1 pkt 1 ustawy, prowadzone w trybie art. 138n pkt 1) ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019, poz. 1843 ze zm.). Zgodnie z art. 138n pkt 1) ustawy w odpowiedzi na ogłoszenie wszyscy zainteresowani wykonawcy składają oferty wraz z informacjami potwierdzającymi, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu


Termin składania ofert: 23.09.2020r., godzina 08:45

Miejsce składania ofert: Skrzynka podawcza w siedzibie Zamawiającego, znajdująca się w tzw. przedsionku, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5 - parter, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową lub kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego lub w skrzynce podawczej, znajdującej się w przedsionku, na parterze.

UWAGA: W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ ZAMAWIAJĄCY ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ O NIEUCZESTNICZENIE WYKONAWCÓW W SESJI OTWARCIA OFERT. TRANSMISJA NA ŻYWO
Z SESJI OTWARCIA OFERT BĘDZIE DOSTĘPNA NA STRONIE DOMOWEJ KZGM KATOWICE NA PLATFORMIE FACEBOOK

https://www.facebook.com/pages/category/Real-Estate-Company/KZGM-w-Katowicach-580819842433307/


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne_040 pdf 99.18 KB Bettina Wieczorek
SIWZ pdf 331.24 KB Bettina Wieczorek
Załączniki do SIWZ 1_4 odt 36.29 KB Bettina Wieczorek
Wzór umowy z załącznikami 7z 171.22 KB Bettina Wieczorek
Informacja z otwarcia ofert pdf 714.87 KB Bettina Wieczorek
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_cz. 1 i 2 pdf 920.84 KB Bettina Wieczorek
Informacja o udzieleniu zamówienia_cz.1 i 2 pdf 394.03 KB Bettina Wieczorek
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 15 wrzesień 2020 14:03 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 23 wrzesień 2020 13:00 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 06 listopad 2020 08:23 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 18 listopad 2020 13:52 Bettina Wieczorek