Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 22.09.2020 r., godzina 08.45 

 

Miejsce składania ofert: Skrzynka podawcza w siedzibie Zamawiającego, znajdująca się w tzw. przedsionku, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5 - parter, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową lub kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego lub w skrzynce podawczej, znajdującej się w przedsionku, na parterze.

UWAGA: W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ ZAMAWIAJĄCY ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ O NIEUCZESTNICZENIE WYKONAWCÓW W SESJI OTWARCIA OFERT. TRANSMISJA NA ŻYWO
Z SESJI OTWARCIA OFERT BĘDZIE DOSTĘPNA NA STRONIE DOMOWEJ KZGM KATOWICE NA PLATFORMIE FACEBOOK

https://www.facebook.com/pages/category/Real-Estate-Company/KZGM-w-Katowicach-580819842433307/


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 175.97 KB Sabina Skomro
SIWZ pdf 758.29 KB Sabina Skomro
załączniki do SIWZ odt 200.17 KB Sabina Skomro
Przedmiar 7z 109.15 KB Sabina Skomro
Wzór umowy z załącznikami 7z 996.71 KB Sabina Skomro
Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych pdf 315.60 KB Sabina Skomro
Informacja z otwarcia ofert pdf 499.57 KB Sabina Skomro
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 469.14 KB Sabina Skomro
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 142.18 KB Sabina Skomro
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 04 wrzesień 2020 11:36 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony. piątek, 04 wrzesień 2020 11:41 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 22 wrzesień 2020 10:43 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 22 październik 2020 10:52 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 30 październik 2020 12:25 Sabina Skomro