Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 04.09.2020r., godzina 09:00

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

UWAGA: W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ ZAMAWIAJĄCY ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ O NIEUCZESTNICZENIE WYKONAWCÓW W SESJI OTWARCIA OFERT. TRANSMISJA NA ŻYWO Z SESJI OTWARCIA OFERT BĘDZIE DOSTĘPNA NA STRONIE DOMOWEJ KZGM KATOWICE NA PLATFORMIE FACEBOOK

https://www.facebook.com/pages/category/Real-Estate-Company/KZGM-w-Katowicach-580819842433307/


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 137.06 KB Monika Gnacy-Witt
SIWZ pdf 450.45 KB Monika Gnacy-Witt
Załączniki 1(A i B) -2 do SIWZ odt 25.52 KB Monika Gnacy-Witt
Wzór umowy wraz z załącznikami 7z 2.30 MB Monika Gnacy-Witt
JEDZ 7z 97.50 KB Monika Gnacy-Witt
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pdf 89.96 KB Monika Gnacy-Witt
Klucz publiczny asc 700 bytes Monika Gnacy-Witt
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 10.08.2020r. pdf 392.97 KB Monika Gnacy-Witt
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 14.08.2020r. 7z 1.79 MB Iwona Lichosik
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu pdf 70.63 KB Iwona Lichosik
Wyjaśnienia treści SIWZ_2020.08.24 pdf 421.82 KB Bettina Wieczorek
Wyjaśnienia treści SIWZ_2020.08.25 pdf 467.47 KB Bettina Wieczorek
Informacja z otwarcia ofert pdf 575.72 KB Monika Gnacy-Witt
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 2 (ul. Tadeusza Kościuszki) pdf 609.66 KB Monika Gnacy-Witt
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 1 (ul. 1-go Maja) pdf 614.80 KB Monika Gnacy-Witt
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (część 2) pdf 99.59 KB Monika Gnacy-Witt
Unieważnienie czynności pdf 535.66 KB Przemysław Olszewski
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 1 (ul. 1-go Maja) pdf 619.26 KB Monika Gnacy-Witt
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (część 1) pdf 96.81 KB Monika Gnacy-Witt
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 29 lipiec 2020 09:10 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony. środa, 29 lipiec 2020 09:17 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 10 sierpień 2020 13:30 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 18 sierpień 2020 12:03 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 19 sierpień 2020 13:00 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 24 sierpień 2020 10:17 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 25 sierpień 2020 11:22 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 04 wrzesień 2020 12:45 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 01 październik 2020 12:39 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 28 październik 2020 09:17 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 02 listopad 2020 10:36 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 03 listopad 2020 12:04 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 06 listopad 2020 11:35 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 24 listopad 2020 09:44 Monika Gnacy-Witt