Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 14.07.2020 r., godzina 08.45 

 

Miejsce składania ofert: Skrzynka podawcza w siedzibie Zamawiającego, znajdująca się w tzw. przedsionku, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5 - parter, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową lub kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego lub w skrzynce podawczej, znajdującej się w przedsionku, na parterze.

UWAGA: W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ ZAMAWIAJĄCY ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ O NIEUCZESTNICZENIE WYKONAWCÓW W SESJI OTWARCIA OFERT. TRANSMISJA NA ŻYWO
Z SESJI OTWARCIA OFERT BĘDZIE DOSTĘPNA NA STRONIE DOMOWEJ KZGM KATOWICE NA PLATFORMIE FACEBOOK

https://www.facebook.com/pages/category/Real-Estate-Company/KZGM-w-Katowicach-580819842433307/


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

 

UWAGA: Aby otworzyć załącznik nr 7- Dokumentacja projektowa wraz ze STWiORB należy wszystkie pliki pobrać wszystkie pliki opisane jako "załącznik nr 7- Dokumentacja projektowa wraz ze STWiORB" i oznaczone kolejno Dokumentacja.7z.001 do Dokumentacja.7z.009 i zapisać je w jednym folderze, a następnie rozpakować plik Dokumentacja.7z.001. Zapisanie podanych plików w różnych folderach, próba i rozpakowania bez zapisania wszystkich plików lub próba rozpakowania innego pliku niż Dokumentacja.7z.001 uniemożliwi otwarcie załącznika nr 7.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa wraz ze STWiORB 001 45.00 MB Monika Gnacy-Witt
Załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa wraz ze STWiORB 002 45.00 MB Monika Gnacy-Witt
Załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa wraz ze STWiORB 003 45.00 MB Monika Gnacy-Witt
Załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa wraz ze STWiORB 004 45.00 MB Monika Gnacy-Witt
Załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa wraz ze STWiORB 005 45.00 MB Monika Gnacy-Witt
Załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa wraz ze STWiORB 006 45.00 MB Monika Gnacy-Witt
Załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa wraz ze STWiORB 007 45.00 MB Monika Gnacy-Witt
Załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa wraz ze STWiORB 008 45.00 MB Monika Gnacy-Witt
Załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa wraz ze STWiORB 009 7.64 MB Monika Gnacy-Witt
Załącznik nr 8 - Przedmiary robót 7z 4.33 MB Monika Gnacy-Witt
Załącznik nr 9 - Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych pdf 315.60 KB Monika Gnacy-Witt
Załącznik nr 6 - Wzór umowy wraz z załącznikami 7z 273.85 KB Monika Gnacy-Witt
SIWZ pdf 474.60 KB Monika Gnacy-Witt
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 229.47 KB Monika Gnacy-Witt
Załącznik nr 1 (A i B) - 5 do SIWZ odt 232.81 KB Monika Gnacy-Witt
Wyjaśnienie treści SIWZ. pdf 305.57 KB Monika Gnacy-Witt
Informacja z otwarcia ofert pdf 544.63 KB Monika Gnacy-Witt
Informacja o unieważnieniu części 1 postępowania pdf 337.43 KB Monika Gnacy-Witt
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnieniu (część 1) pdf 118.91 KB Monika Gnacy-Witt
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (część 2) pdf 695.50 KB Iwona Lichosik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (część 2) pdf 120.16 KB Monika Gnacy-Witt
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 29 czerwiec 2020 13:10 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 29 czerwiec 2020 13:12 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 29 czerwiec 2020 13:12 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 29 czerwiec 2020 13:13 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 29 czerwiec 2020 13:13 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 29 czerwiec 2020 13:14 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 29 czerwiec 2020 13:14 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 29 czerwiec 2020 13:18 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 29 czerwiec 2020 13:21 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 29 czerwiec 2020 13:43 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 29 czerwiec 2020 13:47 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 29 czerwiec 2020 13:49 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony. środa, 01 lipiec 2020 14:36 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony. środa, 01 lipiec 2020 14:40 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 08 lipiec 2020 09:46 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 14 lipiec 2020 11:10 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 14 lipiec 2020 11:27 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 14 lipiec 2020 11:29 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 25 sierpień 2020 12:25 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 11 wrzesień 2020 14:25 Monika Gnacy-Witt