Numer postępowania: NZ.231.01.2020

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 31.03.2020 r., godzina 08.45

 

Miejsce składania ofert: Skrzynka podawcza w siedzibie zamawiającego, sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.

UWAGA: W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ ZAMAWIAJĄCY ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ O NIEUCZESTNICZENIE WYKONAWCÓW W SESJI OTWARCIA OFERT. TRANSMISJA NA ŻYWO Z SESJI OTWARCIA OFERT BĘDZIE DOSTĘPNA NA STRONIE DOMOWEJ KZGM KATOWICE NA PLATFORMIE FACEBOOK

https://www.facebook.com/pages/category/Real-Estate-Company/KZGM-w-Katowicach-580819842433307/

Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Załącznik nr 9 - Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych pdf 315.54 KB Monika Gnacy-Witt
Załącznik nr 8 - Przedmiary robót 7z 1.27 MB Monika Gnacy-Witt
Załącznik nr 7 - Dokumentacja wraz ze STWiORB - cz.1 7z 38.18 MB Monika Gnacy-Witt
Załącznik nr 7 - Dokumentacja wraz ze STWiORB - cz.2 7z 42.68 MB Monika Gnacy-Witt
Załącznik nr 6 - Wzór umowy wraz z załącznikami pdf 426.96 KB Monika Gnacy-Witt
Załącznik nr 1(A i B) - 5 do SIWZ odt 279.67 KB Monika Gnacy-Witt
SIWZ pdf 360.88 KB Monika Gnacy-Witt
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 207.09 KB Monika Gnacy-Witt
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 76.29 KB Monika Gnacy-Witt
Zmiana treści SIWZ z dnia 13.03.2020 r. pdf 475.62 KB Monika Gnacy-Witt
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 pdf 76.84 KB Przemysław Olszewski
Zmiana SIWZ 2 pdf 447.27 KB Przemysław Olszewski
Wyjaśnienia i zmiania treści SWIZ z dnia 26.03.2020 r. pdf 759.52 KB Monika Gnacy-Witt
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 76.97 KB Monika Gnacy-Witt
Informacja z otwarcia ofert pdf 564.68 KB Monika Gnacy-Witt
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 831.75 KB Monika Gnacy-Witt
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 1 pdf 796.64 KB Monika Gnacy-Witt
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 126.50 KB Monika Gnacy-Witt
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 06 marzec 2020 12:42 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 06 marzec 2020 12:48 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 06 marzec 2020 13:30 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony. piątek, 06 marzec 2020 13:33 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony. piątek, 06 marzec 2020 13:38 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony. piątek, 06 marzec 2020 13:39 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony. piątek, 06 marzec 2020 13:46 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 13 marzec 2020 13:26 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony. piątek, 20 marzec 2020 08:42 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 23 marzec 2020 07:53 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 23 marzec 2020 09:09 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 26 marzec 2020 13:26 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 31 marzec 2020 14:58 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 07 maj 2020 14:57 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 13 maj 2020 14:52 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 26 maj 2020 10:48 Monika Gnacy-Witt