Numer postępowania: NZ.231.017.2020

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 30.03.2020 r., godzina 08.45 

 

Miejsce składania ofert: Skrzynka podawcza w siedzibie zamawiającego, sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.

UWAGA: W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ ZAMAWIAJĄCY ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ O NIEUCZESTNICZENIE WYKONAWCÓW W SESJI OTWARCIA OFERT. TRANSMISJA NA ŻYWO Z SESJI OTWARCIA OFERT BĘDZIE DOSTĘPNA NA STRONIE DOMOWEJ KZGM KATOWICE NA PLATFORMIE FACEBOOK

https://www.facebook.com/pages/category/Real-Estate-Company/KZGM-w-Katowicach-580819842433307/


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

 
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 172.81 KB Sabina Skomro
SIWZ pdf 855.25 KB Sabina Skomro
załączniki do SIWZ odt 211.72 KB Sabina Skomro
Wzór umowy z załącznikami pdf 1.80 MB Sabina Skomro
Przedmiary 7z 27.37 MB Sabina Skomro
STWiOR pdf 591.33 KB Sabina Skomro
zmiana treści SIWZ - zmiana terminu pdf 440.71 KB Sabina Skomro
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 76.00 KB Sabina Skomro
zmiana treści SIWZ pdf 445.61 KB Sabina Skomro
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 79.39 KB Sabina Skomro
Informacja z otwarcia ofert pdf 448.71 KB Sabina Skomro
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 487.96 KB Sabina Skomro
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 117.38 KB Sabina Skomro
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 04 marzec 2020 10:48 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony. środa, 04 marzec 2020 10:53 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 13 marzec 2020 12:43 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony. piątek, 20 marzec 2020 08:43 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 23 marzec 2020 07:57 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 23 marzec 2020 08:47 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 30 marzec 2020 13:08 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 15 kwiecień 2020 12:15 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 22 kwiecień 2020 12:50 Sabina Skomro