Numer postępowania: NZ.231.154.2019


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 20.12.2019r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 233.20 KB Przemysław Olszewski
SIWZ pdf 416.14 KB Przemysław Olszewski
Załaczniki 1-4 do SIWZ odt 31.37 KB Przemysław Olszewski
Wzór umowy - załącznik 5 do SIWZ 7z 131.52 KB Przemysław Olszewski
Informacja z otwarcia ofert pdf 436.42 KB Przemysław Olszewski
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 449.84 KB Przemysław Olszewski
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 117.82 KB Przemysław Olszewski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 12 grudzień 2019 14:42 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 20 grudzień 2019 11:15 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 03 styczeń 2020 11:15 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 10 styczeń 2020 12:12 Przemysław Olszewski