Numer postępowania: NZ.231.155.2019


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 11.12.2019r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 191.50 KB Iwona Lichosik
SIWZ pdf 389.76 KB Iwona Lichosik
Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy wraz z załącznikami pdf 169.32 KB Iwona Lichosik
Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz budynków xls 18.50 KB Iwona Lichosik
Załączniki 1-4 do SIWZ odt 57.05 KB Iwona Lichosik
Unieważnienie postępowania pdf 313.75 KB Iwona Lichosik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 128.48 KB Iwona Lichosik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 03 grudzień 2019 15:01 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 03 grudzień 2019 15:03 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 11 grudzień 2019 11:04 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 12 grudzień 2019 11:19 Iwona Lichosik