Numer postępowania: NZ.231.148.2019


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 12.12.2019r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 266.74 KB Sabina Skomro
SIWZ pdf 694.63 KB Sabina Skomro
załączniki do SIWZ odt 210.93 KB Sabina Skomro
Wzór umowy z załącznikami pdf 1.80 MB Sabina Skomro
STWiOR pdf 591.45 KB Sabina Skomro
przedmiary część 1 7z 20.02 MB Sabina Skomro
przedmiary część 2 7z 604.08 KB Sabina Skomro
przedmiary część 3 7z 812.40 KB Sabina Skomro
przedmiary część 4 7z 631.50 KB Sabina Skomro
przedmiary część 5 7z 543.36 KB Sabina Skomro
przedmiary część 6 7z 37.70 MB Sabina Skomro
przedmiary część 7 7z 315.33 KB Sabina Skomro
przedmiary część 8 7z 286.88 KB Sabina Skomro
przedmiary część 9 7z 39.24 MB Sabina Skomro
przedmiary część 10 7z 299.77 KB Sabina Skomro
przedmiary część 11 7z 369.03 KB Sabina Skomro
przedmiary część 12 7z 389.62 KB Sabina Skomro
przedmiary część 13 7z 33.19 MB Sabina Skomro
przedmiary część 14 7z 24.72 MB Sabina Skomro
przedmiary część 15 7z 23.29 MB Sabina Skomro
przedmiary część 16 7z 12.29 MB Sabina Skomro
przedmiary część 17 7z 34.66 MB Sabina Skomro
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 04.12.2019 r. pdf 112.42 KB Monika Gnacy-Witt
Zmiana treści SIWZ z dn. 04.12.2019 r. pdf 496.33 KB Monika Gnacy-Witt
Załącznik do pisma z dn. 04.12.2019 r. - poprawiony przedmiar dotyczący remontu mieszkania przy ul. Sokolskiej 53/8 (cz. 4 zam) 7z 95.42 KB Monika Gnacy-Witt
Informacja z otwarcia ofert pdf 704.35 KB Monika Gnacy-Witt
Odrzucenie oferty cz 2,12 i 13 pdf 377.74 KB Przemysław Olszewski
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 2.70 MB Sabina Skomro
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 157.88 KB Sabina Skomro
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 21 listopad 2019 12:05 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 21 listopad 2019 12:05 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 21 listopad 2019 12:05 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 21 listopad 2019 12:06 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 21 listopad 2019 12:06 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 21 listopad 2019 12:06 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 21 listopad 2019 12:07 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 21 listopad 2019 12:07 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 21 listopad 2019 12:07 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 21 listopad 2019 12:08 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 21 listopad 2019 12:08 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 21 listopad 2019 12:08 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 21 listopad 2019 12:08 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 21 listopad 2019 12:09 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 21 listopad 2019 12:09 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 21 listopad 2019 12:10 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 21 listopad 2019 12:10 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21 listopad 2019 12:15 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 04 grudzień 2019 12:49 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony. środa, 04 grudzień 2019 12:49 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 04 grudzień 2019 12:54 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 04 grudzień 2019 12:56 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 12 grudzień 2019 12:24 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 02 styczeń 2020 11:45 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 22 styczeń 2020 11:14 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05 luty 2020 09:38 Sabina Skomro