Numer postępowania: NZ.231.083.2019

Tryb postępowania: zamówienie jest realizowane na podstawie art. 138o ustawy Pzp

Pełna nazwa postępowania: Świadczenie usług pocztowych na rzecz KZGM w Katowicach

Termin składania ofert: 16.09.2019 r., godzina 09:45

Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter. 

Informacje dodatkowe: Załączniki do Ogłoszenia zostały skompensowane za pomocą programu 7 zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 2.83 MB Monika Gnacy-Witt
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pdf 181.18 KB Monika Gnacy-Witt
Formularz ofertowy pdf 749.63 KB Monika Gnacy-Witt
Wzór umowy wraz z załącznikami 7z 135.43 KB Monika Gnacy-Witt
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. pdf 302.71 KB Monika Gnacy-Witt
Wyjaśnienia i zmiana treści ogłoszenia pdf 2.20 MB Monika Gnacy-Witt
Zmieniony wzór umowy 7z 136.92 KB Monika Gnacy-Witt
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 336.58 KB Iwona Lichosik
Wyjaśnienia i zmiana treści ogłoszenia pdf 706.55 KB Monika Gnacy-Witt
Zmieniony wzór umowy 7z 136.11 KB Monika Gnacy-Witt
Informacja z otwarcia ofert. pdf 300.66 KB Monika Gnacy-Witt
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. pdf 356.48 KB Monika Gnacy-Witt
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 30 sierpień 2019 12:41 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 06 wrzesień 2019 13:55 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 09 wrzesień 2019 14:07 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 11 wrzesień 2019 13:24 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 12 wrzesień 2019 14:45 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 16 wrzesień 2019 13:33 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 23 wrzesień 2019 14:59 Monika Gnacy-Witt