Numer postępowania: NZ.231.103.2019


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 20.08.2019r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 226.71 KB Monika Gnacy-Witt
SIWZ pdf 394.02 KB Monika Gnacy-Witt
Załączniki 1-3 do SIWZ odt 200.65 KB Monika Gnacy-Witt
Wzór umowy wraz z załącznikami pdf 296.51 KB Monika Gnacy-Witt
Przedmiar robót oraz dokumentacja zdjęciowa 7z 19.11 MB Monika Gnacy-Witt
Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych pdf 315.73 KB Monika Gnacy-Witt
Informacja z otwarcia ofert. pdf 367.49 KB Monika Gnacy-Witt
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. pdf 466.42 KB Monika Gnacy-Witt
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. pdf 163.34 KB Monika Gnacy-Witt
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 05 sierpień 2019 10:25 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 05 sierpień 2019 10:38 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 20 sierpień 2019 10:32 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 21 sierpień 2019 08:11 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 27 sierpień 2019 10:11 Monika Gnacy-Witt