Numer postępowania: NZ.231.086.2019


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 09.08.2019r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 228.44 KB Bettina Wieczorek
SIWZ pdf 411.56 KB Bettina Wieczorek
Załączniki 1_4 do SIWZ odt 29.84 KB Bettina Wieczorek
Wzór umowy pdf 312.27 KB Bettina Wieczorek
Przedmiar pdf 71.90 KB Bettina Wieczorek
Przedmiar_ath ATH 44.57 KB Bettina Wieczorek
STWIOR doc 115.00 KB Bettina Wieczorek
Szkice 7z 1.68 MB Bettina Wieczorek
Unieważnienie postępowania pdf 279.00 KB Iwona Lichosik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 133.29 KB Iwona Lichosik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 25 lipiec 2019 10:57 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 lipiec 2019 10:59 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 09 sierpień 2019 11:35 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 09 sierpień 2019 11:40 Iwona Lichosik