Numer postępowania: NZ.231.079.2019


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 02.08.2019r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 225.99 KB Sabina Skomro
SIWZ pdf 702.97 KB Sabina Skomro
Załączniki do SIWZ odt 201.31 KB Sabina Skomro
Wzór umowy z załącznikami pdf 1.83 MB Sabina Skomro
Przedmiar 7z 34.82 KB Sabina Skomro
Informacja z otwarcia ofert pdf 357.77 KB Sabina Skomro
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 417.89 KB Sabina Skomro
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 161.18 KB Sabina Skomro
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 17 lipiec 2019 10:13 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 17 lipiec 2019 10:24 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony. środa, 17 lipiec 2019 10:25 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 02 sierpień 2019 11:17 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 06 sierpień 2019 09:31 Sabina Skomro
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 12 sierpień 2019 12:26 Sabina Skomro