Numer postępowania: NZ.231.084.2019


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 01.08.2019r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 188.05 KB Iwona Lichosik
SIWZ pdf 397.56 KB Iwona Lichosik
Załączniki 1-3 do SIWZ odt 201.28 KB Iwona Lichosik
Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór umowy wraz z załącznikami 7z 254.57 KB Iwona Lichosik
Załącznik nr 5 do SIWZ STWiOR doc 183.00 KB Iwona Lichosik
Załącznik nr 6 do SIWZ przedmiar robót 7z 91.89 KB Iwona Lichosik
Informacja z otwarcia ofert pdf 425.23 KB Iwona Lichosik
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 555.81 KB Iwona Lichosik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 137.40 KB Iwona Lichosik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 16 lipiec 2019 11:48 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 lipiec 2019 11:49 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 01 sierpień 2019 11:41 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 09 sierpień 2019 13:24 Iwona Lichosik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 22 sierpień 2019 12:25 Iwona Lichosik