Numer postępowania: NZ.231.071.2019


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony


Termin składania ofert: 19.07.2019r., godzina 08.45


Miejsce składania ofert: sekretariat Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro, a w przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego, parter.


Informacje dodatkowe: Załączniki do SIWZ zostały skompresowane za pomocą programu 7zip, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.7-zip.org.pl

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 226.94 KB Monika Gnacy-Witt
SIWZ pdf 391.19 KB Monika Gnacy-Witt
Załączniki 1-3 do SIWZ odt 200.24 KB Monika Gnacy-Witt
Wzór umowy wraz z załącznikami 7z 364.77 KB Monika Gnacy-Witt
STWiOR doc 48.50 KB Monika Gnacy-Witt
Przedmiar robót 7z 43.53 KB Monika Gnacy-Witt
Informacja z otwarcia ofert pdf 422.52 KB Przemysław Olszewski
Wynik postępowania pdf 555.29 KB Bettina Wieczorek
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. pdf 161.73 KB Monika Gnacy-Witt
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 04 lipiec 2019 09:34 Monika Gnacy-Witt
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 19 lipiec 2019 12:27 Przemysław Olszewski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 24 lipiec 2019 14:41 Bettina Wieczorek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 02 sierpień 2019 11:59 Monika Gnacy-Witt